×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Ptasi azyl
                              W związku z rozprzestrzenieniem się ptasiej grypy i kolejnymi jej ogniskami, ze względu na potencjalną możliwość nadkażenia populacji ptaków rezydujących stale na terenie Nowego Zoo i konieczność ich ochrony, azyl ptasi ulega tymczasowemu zamknięciu.
Pracownicy poznańskiego Ogrodu Zoologicznego w dalszym ciągu służą jednak radą pod numerem telefonu:  519 383 738 lub (61) 8 768 623.
W przypadku ptaków wymagających natychmiastowej pomocy weterynaryjnej, prosimy o kontakt:
1) z Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej (ul. Szydłowska 43 w Poznaniu) w godzinach jego otwarcia – tel. 61 84 666 84 – w zakresie interwencyjnych usług weterynaryjnych;
2) z ośrodkiem w Czempiniu prowadzonym przez Polski Związek Łowiecki - tel. 607 851 327 - szczególnie w zakresie ważnych gatunków chronionych
- ze względów technicznych przyjmowanie ptaków przez Ośrodek w Czempiniu jest jednak mocno ograniczonePTASI AZYL – CENTRUM KWARANTANNY I REHABILITACJI 

DZIKICH PTAKÓW PRZY NOWYM ZOO
UL. KRAŃCOWA 81 POZNAŃ

Ptasi Azyl obsługuje tylko i wyłącznie Poznań.
Kontakt z Ptasim Azylem w godzinach od 7.00 do 15.00: 519 383 738   lub (61) 8 768 623.
ptasiazyl@zoo.poznan.pl


Ptasi Azyl jest Ośrodkiem Leczenia i Rehabilitacji Ptaków Fauny Polskiej, działającym przy Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu.
Ptasi Azyl jest ośrodkiem stacjonarnym – nie posiada patrolu interwencyjnego.
Ptaki przyjmowane są PRZEZ CAŁĄ DOBĘ.
 
  1. Znalazłem ptaka – co robić?

Spotykając na swojej drodze dzikiego ptaka – należy trzy razy zastanowić się czy na pewno potrzebuje on naszej pomocy. Niepotrzebne narażanie ptaka na stres związany z kontaktem z człowiekiem może się skończyć  dla niego tragicznie. Jeżeli ptak jest ranny lub wykazuje niepokojące objawy chorobowe, należy przetransportować go bezpiecznie do Azylu .

Łapiąc rannego ptaka najlepiej zrobić to w rękawiczkach (jeżeli jest to możliwe) lub użyć ręcznika / szmatki – tak aby ograniczyć kontakt bezpośredni z ptakiem. Następnie umieścić osobnika w kartoniku i jak najszybciej przetransportować do nas.

Nie przyjmujemy ptaków hodowlanych i egzotycznych !

NIE PRZYJMUJEMY SSAKÓW!

W Azylu ptaki oprócz codziennej opieki i możliwości korzystania z wolier zewnętrznych, są pod stałym nadzorem weterynaryjnym i mają zapewnioną pełną możliwą rehabilitację. Po udanym procesie powrotu do zdrowia ptaki wypuszczane są na wolność.

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa, jak również ze względu na konieczność zachowania przepisów epizootycznych, na teren Azylu wstęp mają WYŁĄCZNIE pracownicy tej placówki.

i413.jpg
azyl.jpg

3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012